WROCLAVIA JEST EKO


BREEAM – międzynarodowy certyfikat ekologiczny
Już na etapie projektowo-budowlanym część handlowa Wroclavii uzyskała certyfikat BREEAM Interim (przyznawany przez BRE Global Ltd.), który potwierdza wyjątkową przyjazność budynku dla jego użytkowników i środowiska. Budynek zdobył 81,3 proc. punktów (ocena excellent), co jest najwyższym w całej Europie rezultatem dla centrum handlowego w budowie.

Praktyczne rozwiązania
W ramach certyfikacji BREEAM we Wroclavii wykonano kompleksowe analizy i prognozy dotyczące kilkudziesięciu obszarów, m.in. wypływu na zdrowie i dobre samopoczucie przebywających w budynku osób (tu ważny był m.in. dostęp do świeżego powietrza, odpowiednia temperatura oraz natężenie dźwięku), zużycia energii i wody oraz ich monitoringu, emisji dwutlenku węgla, zarządzania odpadami, dostępu do transportu publicznego, a także zrównoważonego zarządzania całym budynkiem. We Wroclavii zostanie zastosowany m.in. specjalnie zaprojektowany detektor wycieków, który pozwoli na monitorowanie zużycia wody, czujniki ruchu regulujące natężenie światła oraz urządzenia pozwalające na redukcję CO².

Transport i dostępność
Wroclavia będzie łatwo dostępna dla osób korzystających z transportu publicznego (sąsiedztwo kilkudziesięciu linii tramwajowych i autobusowych) i przyjazna dla cyklistów. Inwestor wybudował przy Wroclavii ok. 1 300 m ścieżek rowerowych (3 300 m²) oraz parking rowerowy na 400 miejsc.

Ogrody i zieleń

Jednym z ważnych miejsc we Wroclavii będą zielone ogrody zlokalizowane na poziomie +2 (między częścią biurową i częścią handlową Wroclavii oraz przy jednej z restauracji). Duża część elewacji Wroclavii przy ul. Joannitów będzie miała formę całorocznej zielonej ściany. We wnętrzach Wroclavii także znajdzie się naturalna zieleń umilająca gościom wizytę w centrum.

Działania na terenie miasta
W 2015 r. z inicjatywy inwestora, firmy Unibail-Rodamco został odbudowany znajdujący się w bliskim sąsiedztwie Wroclavii zniszczony miejski skwer przy ul. Wieczystej, a w Parku Brochowskim nasadzono ponad 1000 drzew. Po zakończeniu budowy nasadzenia zrealizowane zostaną także bezpośrednio przy Wroclavii (kilkadziesiąt sztuk, m.in. drzewa formowane o wysokości do 3 m, drzewa w formie wielopniowej o wysokości 5-6 m, a także krzewy o łącznej powierzchni ok. 2 000 m²).

Ule dla pszczół
W planach inwestora jest zamontowanie na dachu Wroclavii uli dla pszczół, aby te mogły zapylać rośliny kwitnące w okolicach Wroclavii, a przy okazji wytwarzać naturalny miód (jak ma to miejsce w pozostałych centrach Unibail-Rodamco w Polsce – warszawskiej Arkadii, Galerii Mokotów i Warszawie Wileńskiej).