Unibail-Rodamco-Westfield niosąc pomoc w czasie izolacji, jednocześnie jednoczy lokalne społeczności

Grupa Unibail-Rodamco Westfield zidentyfikowała potrzeby kluczowych jednostek walczących z COVID-19 w swoim sąsiedztwie i podjęła inicjatywy pomocowe wobec nich:

 • Zapewnienie sprzętu medycznego oraz ochronnego dla pracowników służby zdrowia
 • Dostarczenie żywność dla ratownikówmedycznych
 • Pomoc szczególnie narażonym grupom (m.in. ufundowanie posiłków dla seniorów, maseczki dla osób bezdomnych)
 • Kampania zachęcająca ozdrowieńców do oddawania osocza

URW lokalizuje grupy najbardziej narażone na kryzys (rodziny z problemami finansowymi, osoby dotknięte przemocą domową) i wspiera je konkretnymi działaniami:

 • Kilkadziesiąt rodzin wspieranych „Paczką dobra” i „Porozumienie dla Pragi”

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 to sytuacja bezprecedensowa, która zmienia sposób myślenia, życia i pracy na całym świecie. Wzrost liczby zakażeń, zmuszając wszystkich do izolacji w obronie zdrowia, prowadzi również do działań jednoczących wszystkich w walce z wirusem. Liderzy różnych branż widzą potrzebę wdrażania akcji CSR-owych w swoje działania wyraźniej niż kiedykolwiek. Rozumie to jedna z największych grup globalnych działająca na rynku nieruchomości komercyjnych, Unibail-Rodmaco-Westfield, która na długo  przed epidemią, w ramach strategii „Beter Places 2030” lokalizowała potrzeby lokalnych społeczności i realizowała działania, które na nie odpowiadają. W czasie epidemii nie może być inaczej – Dyrekcje Centrów Handlowych grupy URW wspierają swoich sąsiadów w tym trudnym czasie.

W ramach grupy URW do akcji włączyła się również Wroclavia:

 • Wroclavia wspomogła akcję #NaRatunekRatownikom i przekazała prowiant dla ratowników medycznych z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Produkty spożywcze o długim terminie ważności zabezpieczały personel na wypadek sytuacji, w której placówka zostałaby objęta kwarantanną.
 • Wroclavia przekazała również darowiznę na rzecz akcji, w ramach której powstały przyłbice ochronne dla pracowników służb medycznych na Dolnym Śląsku. Wykorzystywana została technika druku 3D. Wcześniej w ten sposób do szpitali trafiło prawie 3500 przyłbic, kolejne 1000 powstało dzięki wsparciu Wroclavii. W efekcie akcji przyłbicę otrzymał nawet co 3 pracownik służby zdrowia na Dolnym Śląsku.
 • Dodatkowo, Wroclavia przekazała również darowiznę 10 000 zł na rzecz pobliskiego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej.
  Darowizna została przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu wspomagającego oddychanie.
 • W ramach pomocy lokalnej społeczności Wroclavia przekazała Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta kilka tysięcy sztuk maseczek ochronnych
 • Centrum wsparło też akcję fundowania posiłków dla osób starszych „Posiłek dla Seniora”.  Inicjatywa miała na celu pomoc osobom w wieku 60+ z grupy tzw. podwyższonego ryzyka. Dzięki niej potrzebujący otrzymali pełnowartościowe, całodzienne wyżywienie.
 • W odpowiedzi na rosnącą potrzebę społeczną, jaką jest pozyskiwanie osocza tzw. ozdrowieńców, Wroclavia wsparła apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu skierowany do osób, które pokonały chorobę COVID-19 lub przeszły zarażenie wirusem SARS-CoV-2. Dodatkowo podczas Dni Honorowego Krwiodawcy Wroclavia przekazała dla dawców RCKiK czekoladki oraz miód z własnej pasieki.

Jesteśmy zainteresowani naszymi sąsiadami i zawsze uważnie słuchamy próśb o wsparcie lokalnych inicjatyw. W tym trudnym czasie nie może być inaczej. Widząc, jak wielkim poświęceniem każdego dnia wykazują się pracownicy placówek medycznych, naszą pomoc skierowaliśmy właśnie do nich – podkreśla Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii.

Dowiedz się więcej o działaniach CSR grupy Unibail-Rodamco-Westfield na stronie www.urw.com/COVID19