Unibail-Rodamco-Westfield niosąc pomoc w czasie izolacji, jednocześnie jednoczy lokalne społeczności

Grupa Unibail-Rodamco Westfield zmapowała potrzeby kluczowych jednostek walczących z COVID-19 w swoim sąsiedztwie i podjęła inicjatywy pomocowe wobec nich:

  • Zapewnienie sprzętu medycznego oraz ochronnego
  • Dostarczenie żywność dla ratowników

URW lokalizuje grupy najbardziej narażone na kryzys (rodziny z problemami finansowymi, osoby dotknięte przemocą domową) i wspiera je konkretnymi działaniami:

  • Kilkadziesiąt rodzin wspieranych „Paczką dobra” i „Porozumienie dla Pragi”

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 to sytuacja bezprecedensowa, która zmienia sposób myślenia, życia i pracy na całym świecie. Wzrost liczby zakażeń, zmuszając wszystkich do izolacji w obronie zdrowia, prowadzi również do działań jednoczących wszystkich w walce z wirusem. Liderzy różnych branż widzą potrzebę wdrażania akcji CSR-owych w swoje działania wyraźniej niż kiedykolwiek. Rozumie to jedna z największych grup globalnych działająca na rynku nieruchomości komercyjnych, Unibail-Rodmaco-Westfield, która na długo  przed epidemią, w ramach strategii „Beter Places 2030” lokalizowała potrzeby lokalnych społeczności i realizowała działania, które na nie odpowiadają. W czasie epidemii nie może być inaczej – Dyrekcje Centrów Handlowych grupy URW wspierają swoich sąsiadów w tym trudnym czasie.

W ramach grupy URW do akcji włączyła się również Wroclavia. Wrocławskie centrum wspomogło akcję #NaRatunekRatownikom i przekazało prowiant dla ratowników medycznych z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Produkty spożywcze o długim terminie ważności zabezpieczają personel na wypadek sytuacji, w której placówka zostałaby objęta kwarantanną. Wroclavia przekazała również darowiznę na rzecz akcji, w ramach której powstają przyłbice ochronne dla pracowników służb medycznych na Dolnym Śląsku. Wykorzystywana jest do tego technika druku 3D. Do tej pory w ten sposób do szpitali zostało przekazanych prawie 3500 przyłbic, kolejne 1000 powstanie dzięki wsparciu Wroclavii. W efekcie akcji przyłbicę otrzyma nawet co 3 pracownik służby zdrowia na Dolnym Śląsku.

Jesteśmy zainteresowani naszymi sąsiadami i zawsze uważnie słuchamy próśb o wsparcie lokalnych inicjatyw. W tym trudnym czasie nie może być inaczej. Widząc, jak wielkim poświęceniem każdego dnia wykazują się pracownicy placówek medycznych, naszą pomoc skierowaliśmy właśnie do nich – podkreśla Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii.

Dowiedz się więcej o działaniach CSR grupy Unibail-Rodamco-Westfield na stronie www.urw.com/COVID19