Ponowne otwarcie strefy restauracyjnej we Wroclavii

Ponowne otwarcie strefy restauracyjnej we Wroclavii

Od 18 maja, zgodnie z Rozporządzeniem Rządu, we Wroclavii strefa gastronomiczna wraca do funkcjonowania, w formie dopasowanej do najnowszych wytycznych.  W trosce o bezpieczeństwo Klientów, Najemców oraz Pracowników Wroclavii w strefie restauracyjnej wprowadziliśmy niezbędne środki ostrożności:

 • dezynfekcja stolika po każdym Kliencie
 • zachowanie dwumetrowej odległości między stolikami
 • przy stolikach można siadać pojedynczo lub z zachowaniem 1,5 m dystansu od drugiej osoby
 • przy wspólnym stoliku może zasiąść więcej osób tylko jeśli są rodziną lub pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym
 • zachowanie dystansu 1,5 m pomiędzy gośćmi siedzącymi przy tym samym stoliku;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego.

Miejsca w przestrzeni gastronomicznej Wroclavii zostały odpowiednio rozstawione, a wszystkie lokale funkcjonują zgodnie z rządowymi wytycznymi:

Ważne! Goście strefy restauracyjnej mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

LISTĘ OTWARTYCH RESTAURACJI I LOKALI ZNAJDZIESZ TUTAJ*

Przypominamy, że na terenie Centrum Handlowego Wroclavia należy przestrzegać zaleceń Ministra Zdrowia w zakresie:

 1. Noszenia maseczek/chust zakrywających nos i usta.
 2. Zachowania bezpiecznej odległości (2 metrów od drugiej osoby).
 3. Przestrzegania zasad higieny – należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, lub dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu.
 4. Stosowania odpowiedniej ochrony podczas kaszlu czy kichania (zakrycie łokciem lub chusteczką).
 5. Unikania dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Przestrzegania zasad, które są emitowane w postaci komunikatu audio w Galerii.

Powyższe, najnowsze wytyczne władz, mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim osobom, przebywającym na terenie dużych obiektów handlowych. Komfort i bezpieczeństwo Klientów zawsze stanowił priorytet dla Wroclavii. Centrum regularnie przechodzi restrykcyjne kontrole, podczas której audytorzy skrupulatnie sprawdzają obiekt pod kątem wielu kryteriów, wśród których znaczna część dotyczy czystości i higieny.