WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW

Uzyskując dostęp lub korzystając z którejkolwiek z naszych stron internetowych, programu lojalnościowego bądź aplikacji mobilnych (łącznie zwanych „Usługami), do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem różnych nośników lub urządzeń, udostępnianych przez Wood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, posiadającą NIP 5252531018 oraz REGON 146116258,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424741, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN („My” lub „Nas” lub „Nam”), użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków korzystania („Warunki korzystania”), szczególnie w zakresie subskrypcji programu lojalnościowego (dalej zwanego „Programem lojalnościowym”) oferowanego przez Wood sp. z o.o. i Unibail Management S.A.S., adres: 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paryż, Francja, zarejestrowana w Paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem 414878389.

Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę. Jeżeli użytkownik nie akceptuje któregokolwiek z Warunków, powinien zrezygnować z dostępu do Usług i korzystania z nich.

Niniejsze Warunki obowiązują w odniesieniu do wszelkich Usług, przy czym ustala się, że niektóre Usługi mogą podlegać dodatkowym postanowieniom (Naliczanie Punktów Cashback i geolokalizacja, zobacz poniżej).

Uwaga: możemy oferować usługi, które nie podlegają niniejszym Warunkom, lecz odrębnym regulacjom (na przykład karty podarunkowe, które możemy oferować, podlegają szczególnym warunkom).

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli użytkownik chce aktywować, w miarę dostępności, Naliczanie Punktów Cashback, musi dodatkowo zaakceptować Warunki korzystania z Transaction Connect i zobowiązać się do ich przestrzegania.

2. REJESTRACJA I KONTO

Usługi związane z programem lojalnościowym są adresowane do użytkowników w wieku co najmniej szesnastu (16 lat). W przypadku użytkowników w wieku poniżej osiemnastu (18) lat aktywowanie NALICZANIA PUNKTÓW CASHBACK wymaga zgody osoby (osób) posiadającej(-ych) prawa rodzicielskie.

Uzyskanie dostępu do programu lojalnościowego i/lub niektórych naszych Usług z poziomu naszych aplikacji mobilnych lub serwisów internetowych może wymagać od użytkownika utworzenia konta w naszym serwisie. Przy tworzeniu konta użytkownik musi przejść przez proces rejestracji, w którym otrzyma następujące opcje do wyboru:

 • utworzenie konta poprzez skorzystanie z danych referencyjnych z karty lojalnościowej, która została już przez nas wydana użytkownikowi (tj. wprowadzenie kodu znajdującego się pod kodem kreskowym karty lojalnościowej lub zeskanowanie kodu kreskowego) i potwierdzenie danych osobowych (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres, płeć, numer telefonu i adres e-mail); lub
 • utworzenie konta poprzez przekazanie nam wymaganych informacji (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, adres, płeć i numer telefonu) oraz wybranie hasła; lub
 • utworzenie konta poprzez skorzystanie z konta Facebook lub Google.

W każdym przypadku użytkownik zobowiązuje się do przekazania nam prawidłowych i kompletnych informacji, a także do zaktualizowania takich informacji w razie potrzeby.

Po utworzeniu konto zostanie automatycznie połączone i skojarzone z kartą lojalnościową, jeżeli karta została przez nas wydana użytkownikowi przed utworzeniem konta.

Jeżeli w momencie utworzenia konta użytkownik nie posiada wydanej przez nas karty lojalnościowej, utworzenie konta automatycznie uruchomi utworzenie karty lojalnościowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że program lojalnościowy i karta lojalnościowa mają charakter osobisty i są zarezerwowane dla konkretnych osób do własnego użytku amatorskiego. Elementy te nie mogą być przenoszone, a karta lojalnościowa w żadnym wypadku nie jest kartą płatniczą. Użytkownik akceptuje fakt, że możemy swobodnie modyfikować, zawiesić lub zakończyć program lojalnościowy w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn.

Jeżeli użytkownik wybrał opcję łączenia poprzez korzystanie z konta Facebook lub Google, loguje się swoim hasłem używanym w serwisie Facebook lub Google, aby uzyskać dostęp do konta. W każdym innym przypadku użytkownik powinien zalogować się swoim adresem e-mail i wybranym hasłem.

Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Nas pod adresem e-mail program@wroclavia.pl o każdym nieuprawnionym korzystaniu z jego konta w celu uzyskania dostępu do Usług.

Uwaga: jeżeli użytkownik jest zainteresowany wyłącznie subskrybowaniem naszego programu lojalnościowego, bez zakładania konta w naszym serwisie do korzystania z innych Usług oferowanych poprzez nasze aplikacje mobilne lub strony internetowe powinien zapoznać się ze szczegółowymi postanowieniami dotyczącymi utworzenia karty lojalnościowej („SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE NASZEJ USŁUGI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO I FIZYCZNEJ KARTY LOJALNOŚCIOWEJ ”).

3. ZEWNĘTRZNE LINKI I TREŚCI

 • Z poziomu Usług lub wiadomości otrzymywanych przez użytkownika w ramach Usług możemy udostępniać łącza hipertekstowe prowadzące do zewnętrznych witryn lub źródeł internetowych. Nie kontrolujemy zawartości żadnej z takich stron internetowych lub źródeł internetowych.
 • Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości fakt, że w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie informacje, treści, produkty, usługi lub materiały dostępne na zewnętrznych stronach internetowych lub w źródłach internetowych, ani za jakiekolwiek domniemane lub rzeczywiste szkody wynikające z uzyskiwania dostępu lub wykorzystywania takich informacji, treści, produktów, usług lub materiałów dostępnych na zewnętrznych stronach internetowych lub w źródłach internetowych.

4. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli użytkownik korzysta z Usług, prosimy go o podanie danych osobowych w celu świadczenia Usług, które wymagają uwierzytelnienia użytkownika, a także w celu zarządzania naszą relacją handlową i jej doskonalenia. Niektóre informacje są niezbędne do świadczenia Usług i zarządzania Usługami, a inne informacje umożliwiają nam lepsze poznanie użytkownika, a tym samym dostosowanie naszych Usług do jego potrzeb.

W załączeniu znajduje się łącze prowadzące do polityki prywatności naszego centrum handlowego, objaśniającej szczegółowo rodzaj przetwarzanych danych osobowych i prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, oraz udostępniającej wszystkie obowiązkowe informacje.

5. POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie i podobne technologie, aby zapewnić użytkownikowi odpowiedni komfort oraz gromadzić informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej w celu jej doskonalenia. Więcej informacji na temat takiego wykorzystywania danych znajduje się poniżej.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, umieszczane w komputerze lub telefonie komórkowym użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki te są powszechnie stosowane w celu zapewnienia funkcjonalności stron internetowych lub zwiększenia efektywności ich funkcjonowania. Pliki cookie pomagają stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika i zapamiętywać informacje dotyczące wizyty użytkownika (np. preferencje językowe, wielkość czcionki, inne preferencje i informacje na temat aktywności użytkownika).

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?

Podczas uzyskiwania przez użytkownika dostępu i korzystania z naszej strony internetowej umieszczamy w jego przeglądarce pliki cookie („własne pliki cookie”).

Wykorzystujemy pliki cookie w celu umożliwienia nam prowadzenia Usług zgodnie z wymogami użytkownika, ułatwienia użytkownikowi nawigowania w obrębie strony internetowej i korzystania z jej funkcji, aby zapewnić użytkownikowi sprawne działanie. W szczególności udostępniamy użytkownikowi funkcjonalność „Zapamiętaj mnie”.

Zewnętrzne pliki cookie:

Korzystamy również z plików cookie umieszczanych przez podmioty zewnętrzne („zewnętrzne pliki cookie”). W szczególności korzystamy z Google DoubleClick i rozwiązań reklamy zasięgowej serwisu Facebook w celu udostępniania użytkownikowi ukierunkowanej reklamy w oparciu o jego zainteresowania oraz w celu usprawnienia raportowania efektywności kampanii.   

Ponadto korzystamy z:

 • Narzędzi Google Analytics w celu pomiaru statystyki ruchu i korzystania z serwisu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony i uzyskują dostęp do niej. Wykorzystujemy informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie jako pomoc w doskonaleniu naszych Usług i tworzeniu zbiorczych statystyk dotyczących sposobu korzystania z naszego serwisu przez użytkowników. Uwaga: w tym kontekście Google gromadzi dane osobowe użytkownika poprzez korzystanie z narzędzi Google Analytics w naszym serwisie. Dodatkowe informacje na temat sposobu korzystania przez Google z narzędzia Google Analytics, a także sposobu gromadzenia i przetwarzania danych, znajdują się pod adresem google.com/policies/privacy/partners/.
 • Narzędzia UX ANALYTICS od Content Square w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej przez klientów. Wykorzystujemy gromadzone informacje w celu doskonalenia naszego serwisu, szczególnie jego ergonomii, oraz w celu gromadzenia zbiorczych danych statystycznych na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez osoby odwiedzające (na przykład miejsca kliknięć na stronie). Uwaga: w tym kontekście Content Square może łączyć informacje zgromadzone do własnego użytku w celu uzyskania anonimowych danych statystycznych umożliwiających firmie doskonalenie jej usługi i tworzenie raportów. Dodatkowe informacje na temat UX ANALYTICS znajdują się pod adresem https://www.contentsquare.com/en_uk/privacy-policy/

Uwaga: UX ANALYTICS nie wiąże się z profilowaniem ani przekazywaniem danych pomiędzy krajami.

Informacje są przechowywane przez okres maksymalnie trzynastu (13) miesięcy. Po upływie tego okresu ponownie pytamy użytkownika o zgodę.

W jaki sposób można zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie?

Użytkownik może określić lub zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie w dowolnym momencie. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli użytkownik zablokuje wszystkie pliki cookie, może nie mieć pełnego dostępu do wszystkich funkcjonalności i stron w naszym serwisie internetowym.

Większość przeglądarek i urządzeń umożliwia zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie poprzez wprowadzanie zmian w ustawieniach przeglądarki.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby:

 • automatycznie odrzucała lub akceptowała wszystkie pliki cookie;
 • automatycznie odrzucała lub akceptowała własne pliki cookie i/lub zewnętrzne pliki cookie;
 • wyświetlała powiadomienie przed zapisaniem plików cookie, umożliwiając użytkownikowi podjęcie decyzji o ich zaakceptowaniu.

Jeżeli zatem użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie, ale później chciałby wycofać udzieloną zgodę, może w ustawieniach swojej przeglądarki usunąć dotychczasowe pliki cookie i/lub zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby blokować pliki cookie lub konkretny typ plików cookie w przyszłości. Wskazówki w tym zakresie są dostępne w funkcji „Pomoc“ przeglądarki internetowej. Alternatywnie poniżej znajdują się adresy, pod którym dostępne są instrukcje dotyczące zarządzania ustawieniami plików cookie w standardowo używanych przeglądarkach:

Ponadto, jeżeli użytkownik nie chce, aby

- w jego przeglądarce stosowane było narzędzie Google Analytics, może:

- w jego przeglądarce stosowane było narzędzie UX analytics od Content Square, może:

Ponadto użytkownik może odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, która zawiera kompleksowe wskazówki w tym zakresie dla wielu różnych przeglądarek.

Użytkownik może skorzystać także z innej usługi online, umożliwiającej zarządzanie reklamowymi plikami cookie umieszczanymi w jego urządzeniach: http://www.youronlinechoices.com/

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1 Nasze treści

Usługi, w tym oprogramowanie wykorzystywane w związku z Usługami, oraz wszelka ich zawartość (w tym między innymi teksty, treści redakcyjne, baza danych, wygląd strony, oprogramowanie operacyjne, fotografie, obrazy, grafika, nagrania wideo, dźwięki, mapy, logo, znaki towarowe, informacje i inne elementy wszelkiego rodzaju obejmujące Usługi) (łącznie zwane „Treściami“), są chronione przez obowiązujące ustawodawstwo dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, patentów i innych praw zastrzeżonych, oraz stanowią naszą własność, są przez Nas kontrolowane i licencjonowane przez Nas lub dla Nas.

Udzielamy użytkownikowi osobistą, niewyłączną, ogólnoświatową, nieprzenaszalną, ograniczoną licencję z możliwością odwołania na podjęcie i korzystanie z Usług wyłącznie do użytku osobistego na dowolnym komputerze lub urządzeniu przenośnym, na czas korzystania z Usług przez użytkownika.

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, nie wolno kopiować, prezentować, odtwarzać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować, umieszczać, wyświetlać lub odtwarzać publicznie, transmitować, adaptować, tłumaczyć, wykorzystywać do tworzenia utworów pochodnych, sprzedawać, cedować, sublicencjonować, stosować inżynierii zwrotnej, deasemblować, w całości lub częściowo pobierać ekstraktów lub dystrybuować na dowolnym nośniku całości lub części Usług lub Treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy obowiązującego prawa.

Nieprzestrzeganie tych postanowień stanowi naruszenie i może skutkować podjęciem sankcji cywilnych i/lub karnych. My lub nasi licencjodawcy zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko każdej osobie, która nie będzie przestrzegać tych postanowień.

6.2 Treści użytkownika

Użytkownik może generować, publikować, wysyłać, umieszczać, przekazywać lub udostępniać za pośrednictwem Usług informacje, teksty, treści redakcyjne, fotografie, obrazy, grafikę, nagrania wideo, dźwięki, wiadomości, logo, znaki towarowe i materiały dowolnego typu, które przekazuje, przechowuje lub udostępnia podczas korzystania z Usług (łącznie zwane „Treściami Użytkownika“).

Użytkownik zachowuje prawo własności i inne prawa majątkowe przysługujące mu w odniesieniu do Treści Użytkownika. Poprzez generowanie, publikowanie, wysyłanie, umieszczanie, przekazywanie lub udostępnianie Treści Użytkownika za pośrednictwem Usług użytkownik wyraża jednak zgodę na udzieleniem nam i naszym spółkom stowarzyszonym ogólnoświatowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, podlegającej sublicencjonowaniu i przenaszalnej licencji na wykorzystywanie, odtwarzanie, przedstawianie, publiczne wyświetlanie, publikowanie, adaptowanie, zmianę formatu, eksploatowanie i tłumaczenie Treści Użytkownika w dowolnych mediach i w związku z Usługami, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Licencja ta będzie obowiązywać do momentu upływu rocznego okresu po zamknięciu konta użytkownika, niezależnie od przyczyn takiego zamknięcia.

7. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

7.1 Treści i postępowanie użytkownika

Funkcjonalności Usług umożliwiają użytkownikowi udostępnianie Treści Użytkownika i informacji za pośrednictwem Usług, łącznie z udostępnianiem informacji w sieciach społecznościowych. Użytkownik jest i pozostanie jednak, w każdych okolicznościach, wyłącznie odpowiedzialny za korzystanie z Usług i całości Treści Użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania jakichkolwiek Treści Użytkownika lub Usług do celów nieodpowiednich lub niezgodnych z prawem, w tym między innymi do zaniechania:

 • publikowania, dostarczania, umieszczania, wysyłania, przekazywania lub innego udostępniania jakichkolwiek Treści Użytkownika w zakresie Usług, które są sprzeczne z porządkiem publicznym i moralnością, są niezgodne z prawem, stanowią groźby, stalking, szykanowanie, przemoc, nadużycie, są szkodliwe dla innych, niedozwolone, zniesławiające, obsceniczne, pomawiające, obraźliwe, pornograficzne, stanowią naruszenie prywatności innych osób, wyraz nienawiści bądź dyskryminacji rasowej, etnicznej lub są w inny sposób niewłaściwe, bądź promują działania niezgodne z prawem lub zachęcają do ich podejmowania;
 • publikowania, dostarczania, umieszczania, wysyłania, przekazywania lub innego udostępniania jakichkolwiek Treści Użytkownika w zakresie Usług, które stanowią naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji bądź praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów, praw własności intelektualnej, praw prywatności, praw publikacji lub innych praw osobistych bądź zastrzeżonych;
 • publikowania, dostarczania, umieszczania, wysyłania, przekazywania lub innego udostępniania jakiegokolwiek „spamu“, materiałów marketingowych, niezamówionej lub nieuprawnionej reklamy, bądź jakiejkolwiek innej formy akwizycji za pośrednictwem Usług;
 • wykorzystywania jakichkolwiek wirusów, bomb zegarowych, agentów czyszczących, złośliwego oprogramowania, robaków, złośliwych kodów, usterek, koni trojańskich, uszkodzonych plików lub innych kodów komputerowych, plików lub programów stworzonych w celu zakłócenia, zniszczenia, ograniczenia lub pogorszenia prawidłowego działania Usług, serwerów lub sieci połączonych z Usługami;
 • krzywdzenia lub prób krzywdzenia dzieci w jakikolwiek sposób;
 • tworzenia fałszywej tożsamości w celu wprowadzania innych w błąd;
 • wykorzystywania technologii, zautomatyzowanych systemów typu „boty“, „pełzacze“ lub „szperacze“ bądź innych metod gromadzenia lub uzyskiwania dostępu do nieuprawnionych treści lub przestrzeni niepublicznej;
 • wykorzystywania eksplorowania danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych;
 • podejmowania prób testowania, sondowania lub skanowania luk systemu lub sieci połączonych z Usługami bądź naruszania środków zabezpieczających lub uwierzytelniających;
 • reklamowania lub oferowania sprzedaży bądź zakupu towarów lub usług w dowolnych celach biznesowych.

Nie monitorujemy Treści Użytkownika umieszczanych w ramach Usług. Zastrzegamy sobie jednak prawo, przy czym nie jesteśmy zobowiązani, do weryfikowania Treści Użytkownika i usuwania lub kasowania, według wyłącznie naszego uznania, takich Treści Użytkownika, które są niezgodne z niniejszymi Warunkami. Nie monitorujemy także i nie ograniczamy komunikacji prowadzonej między użytkownikami za pośrednictwem Usług.

Użytkownik wyraźnie akceptuje fakt, że uzyskując dostęp do Usług, może otrzymywać lub mieć kontakt z treściami, towarami lub usługami, które może uważać za niewłaściwe, nieodpowiednie, wprowadzające w błąd, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób obraźliwe. W zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa użytkownik akceptuje fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania w odniesieniu do takich treści w ramach Usług. W razie zidentyfikowania treści niezgodnych z prawem użytkownik powinien jednak powiadomić nas drogą e-mailową pod adresem swojego centrum handlowego, dostępnym na stronie program@wroclavia.pl

Nieprzestrzeganie niniejszych Warunków może skutkować ostrzeżeniem i/lub natychmiastowym zawieszeniem lub zamknięciem konta użytkownika bez uprzedzenia, bez uszczerbku dla podjęcia ewentualnych kroków prawnych.

7.2 Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności w zakresie swoich haseł i identyfikatorów konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne konsekwencje wynikające z wykorzystania konta użytkownika przez nieupoważnioną osobę trzecią. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane na jego koncie. Zachęcamy do wybrania silnego hasła i do regularnych zmian hasła w celu ograniczenia ryzyka dostępu osób nieupoważnionych do konta użytkownika.

Użytkownik jest i pozostanie, w każdych okolicznościach, wyłącznie odpowiedzialny za Treści Użytkownika przesyłane do Usług, korzystanie z Usług przez użytkownika i wszelkie działania podejmowane z poziomu jego konta. W konsekwencji użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe skonfigurowanie lub podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa, ochrony i kopii zapasowej Treści Użytkownika, w tym jego własnych danych i/lub oprogramowania przechowywanego na jego komputerze i/lub urządzeniu przenośnym przed ewentualnymi atakami.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że uzyskuje dostęp, pobiera lub w inny sposób uzyskuje informacje, materiały lub dane w związku z korzystaniem z Usług według własnego uznania i na własne ryzyko oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie swojego systemu komputerowego lub utratę danych w wyniku pobrania takich informacji, materiałów lub danych.

Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia całości sprzętu (w tym komputera, urządzenia przenośnego itp.) w celu uzyskania dostępu i korzystania z Usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym między innymi przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej.

8. NASZE OBOWIĄZKI

Usługi świadczone przez nas służą wyłącznie do celów informacyjnych. Mimo podejmowania wszelkich uzasadnionych starań w celu zapewnienia prawidłowości, kompletności i aktualności Treści Usług, Usługi są świadczone przez nas w dostępnej formie bez jakiejkolwiek gwarancji. Użytkownik wyraźnie akceptuje fakt, że korzysta z Usług na wyłącznie własne ryzyko.

W pełnym zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa nie ponosimy odpowiedzialności za (i) szkody, straty lub wszelkie konsekwencje wynikające z korzystania z Usług lub ich Treści, bądź za Treści Użytkownika, które użytkownik może udostępnić w ramach Usług, oraz (ii) wobec użytkownika z tytułu szkód pośrednich lub strat, a także szkód niematerialnych, szkód z tytułu utraty zysków, przychodów, użytkowania lub danych w wyniku korzystania z Usług lub ich obsługi.

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości fakt, że (i) Usługi nie są pozbawione błędów lub wirusów, (ii) połączenie z Usługami implikuje ryzyko związane z każdym połączeniem i transmisją w Internecie i sieci telefonii komórkowej, w szczególności w odniesieniu do prędkości przesyłu danych, czasu reakcji na wyszukiwanie informacji i konsultacji oraz jakości technicznej, (iii) nie sprawujemy kontroli nad sieciami lub stronami internetowymi osób trzecich, do których użytkownik może uzyskiwać dostęp w trakcie korzystania z Usług, (iv) nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych, brak przechowywania, niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie jakichkolwiek danych lub materiałów za pośrednictwem Usług, oraz (v) wykluczamy wszelkie gwarancje, zarówno wyrażone, jak i domniemane, w tym gwarancje pokupności/satysfakcjonującej jakości lub przydatności do określonych celów lub potrzeb w odniesieniu do Treści i Usług.

9. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE NASZEJ USŁUGI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO I FIZYCZNEJ KARTY LOJALNOŚCIOWEJ

Aby móc korzystać z naszego programu lojalnościowego, użytkownik powinien utworzyć specjalne konto („Konto lojalnościowe”) w naszym serwisie, zgodnie z poniższym opisem. Jeżeli użytkownik jest zainteresowany korzystaniem z innych Usług oferowanych przez nas za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych lub stron internetowych, łącznie z programem lojalnościowym, powinien zapoznać się z powyższymi ogólnymi postanowieniami dotyczącymi rejestracji i konta („Rejestracja i konto“).

Po utworzeniu Konta lojalnościowego, jeżeli użytkownik zdecyduje się skorzystać z innych naszych Usług, należy zapoznać się z ogólnymi postanowieniami dotyczącymi rejestracji i konta („Rejestracja i konto“).

10. PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nasz program lojalnościowy jest bezpłatny i umożliwia użytkownikowi korzystanie z ofert, promocji i informacji związanych z naszym programem lojalnościowym, opisanych szczegółowo poniżej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że program lojalnościowy i karta lojalnościowa mają charakter osobisty i są zarezerwowane dla konkretnych osób do własnego użytku amatorskiego. Elementy te nie mogą być przenoszone, a karta lojalnościowa w żadnym wypadku nie jest kartą płatniczą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności w zakresie swoich haseł i identyfikatorów konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne konsekwencje wynikające z wykorzystania Konta lojalnościowego użytkownika przez nieupoważnioną osobę trzecią. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane na jego Koncie lojalnościowym. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia nas pod adresem e-mail: program@wroclavia.pl  o każdym nieuprawnionym korzystaniu z jego Konta lojalnościowego w celu uzyskania dostępu do Usług.

Utworzenie Konta lojalnościowego jest ograniczone do jednego konta na osobę (to samo nazwisko, ten sam adres e-mail).

System zastosowany w kartach lojalnościowych jest oparty na technologii RFID (Radio Frequency Identification). RFID polega na wykorzystywaniu pól elektromagnetycznych do przesyłania danych, dla celów automatycznego identyfikowania i śledzenia znaczników dołączonych do karty lojalnościowej.

Jeżeli jednak użytkownik nie akceptuje tego procesu, powinien korzystać z niematerialnej wersji karty lojalnościowej, dostępnej z poziomu naszej aplikacji mobilnej.

11. OFERTY I KORZYŚCI

W ramach Programu Lojalnościowego Użytkownik może korzystać z:

 • Promocji, rabatów i ofert specjalnych przez cały okres członkostwa w programie. Oferty są na bieżąco aktualizowane na naszej stronie internetowej;
 • Naliczania Punktów Cashback za zakupy i otrzymania wypłaty gotówkowej;
 • Usługi Premium (Stylisty mody) – użytkownik może skorzystać jeden raz w roku podatkowym
 • Dodatkowej godziny bezpłatnego parkowania;
 • Dostępu do nieograniczonego Wi-Fi na terenie Centrum Handlowego;
 • Zaproszeń na wydarzenia specjalne.

12. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE NASZEJ USŁUGI „NALICZANIA PUNKTÓW CASHBACK”

Użytkownik może aktywować naliczanie punktów cashback („Naliczanie Punktów Cashback”), jako opcję Programu lojalnościowego. Naliczanie Punktów Cashback jest bezpłatne i umożliwia użytkownikowi korzystanie z wypłat gotówkowych oraz spersonalizowanych oferty, opisanych w dalszej części niniejszych Warunków korzystania, na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej.

12.1 Definicje:

Dla celów niniejszych Warunków korzystania poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

a) Uczestniczący(-e) sklep(y)

Uczestniczący(-e) sklep(y) oznaczają wszystkie sklepy w naszych centrach handlowych z wyjątkiem:

 • Bankomatów
 • Placówek bankowych
 • Tymczasowych butików / sklepów typu pop-up
 • Automatów (z żywnością i napojami)
 • Strefy Click and Services
 • Gier kasynowych / loterii
 • Zakupów dokonywanych online (w tym Click & Collect)
 • Obiektów użyteczności publicznej nieprowadzących handlu detalicznego (np. parking strzeżony)

b) Zakup

Zakup oznacza zakup na kwotę co najmniej 30 (trzydziestu) PLN, zrealizowany w Uczestniczących sklepach (zakupy online są wyraźnie wykluczone z tej definicji).

c) Firma zakwalifikowana

Firma zakwalifikowana oznacza dowolną firmę w Polsce (lub firmy ze stałą siedzibą w Polsce) wskazaną na liście przedstawionej w Załączniku nr 1.

Uwaga: ze względu na uznaniowe uprawnienia Transaction Connect (podmiot odpowiedzialny za synchronizację z rachunkiem bankowym użytkownika i analizę paragonów przekazanych przez użytkownika) w tym względzie, każda firma może zostać wycofana z listy Firm zakwalifikowanych bez powstania prawa do rekompensaty lub zwrotu na rzecz użytkownika.

d) Konto zsynchronizowane

Konto zsynchronizowane oznacza konto zsynchronizowane z Kontem lojalnościowym użytkownika.

Konto może być rachunkiem bankowym.

e) Metoda(-y) płatności

Metoda(-y) płatności oznacza środek (środki) płatniczy(-e) (tj. kartę(-y) płatniczą(-e)) powiązane z Kontem zsynchronizowanym użytkownika.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że ponieważ synchronizowany jest bank użytkownika:

 • wszystkie Metody płatności powiązane z Kontem zsynchronizowanym użytkownika będą uruchamiać naliczanie punktów cashback; oraz
 • użytkownik nie musi aktualizować swoich danych w przypadku zmiany Metody płatności (tj. na przykład w przypadku otrzymania nowej karty płatniczej).

12.1 Aktywowanie Naliczania Punktów Cashback

W celu skorzystania z Naliczania Punktów Cashback:

 • użytkownik musi mieć Konto lojalnościowe; oraz
 • użytkownik musi aktywnie zbierać punkty w jeden z następujących sposobów:
  • poprzez zsynchronizowanie swojego rachunku bankowego ze swoim Kontem lojalnościowym. Oddział bankowy użytkownika powinien być wskazany na liście Firm zakwalifikowanych.
  • poprzez dodanie swoich paragonów Zakupu do dedykowanego interfejsu.
 • użytkownik musi zsynchronizować swoją kartę kredytową lub debetową ze swoim Kontem lojalnościowym, w celu przekazania ewentualnej płatności gotówkowej bezpośrednio na jego rachunek bankowy po uzyskaniu stosownej liczby punktów.

Uwaga: synchronizacja z rachunkiem bankowym, analiza paragonów Zakupu użytkownika oraz wypłata za pośrednictwem zsynchronizowanej karty kredytowej lub debetowej będzie obsługiwana przez Transaction Connect (francuską firmę z siedzibą przy 86, rue du faubourg St Denis 75010 Paris, wpisaną do rejestru handlowego spółek w Paryżu pod numerem 822 619 185) i jego podwykonawców.

Aktywowanie Naliczania Punktów Cashback jest dostępne dla użytkownika w ramach jednej z następujących opcji, za pośrednictwem naszej strony internetowej i z poziomu aplikacji mobilnej:

 • przy pierwszej subskrypcji Programu lojalnościowego: należy wejść na naszą stronę internetową lub uruchomić aplikację i wypełnić dedykowany formularz rejestracji w celu aktywowania Naliczania Punktów Cashback; lub
 • w dowolnym momencie po rejestracji w Programie lojalnościowym: na Koncie lojalnościowym użytkownika dostępny będzie link umożliwiający aktywowanie Naliczania Punktów Cashback.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na aktywowanie Naliczania Punktów Cashback poprzez zsynchronizowanie rachunku bankowego, musi udostępnić następujące informacje firmie Transaction Connect: nazwa oddziału / typ konta / identyfikator bankowy klienta / kod konta bankowości klienta / inne dane, które mogą być wymagane przez oddział Firmy zakwalifikowanej oraz zaakceptować zsynchronizowanie swojego konta z Kontem lojalnościowym.

Użytkownik zobowiązuje się do przekazania prawidłowych i kompletnych informacji, a także do aktualizowania takich informacji z niezbędną częstotliwością.

12.3 Korzyści Naliczania Punktów Cashback:

a) Oferty płatności gotówkowych

Każdy Zakup zrealizowany przy użyciu Metod(y) płatności w Uczestniczących sklepach generuje punkty lojalnościowe w następujący sposób:

 • Uczestniczące sklepy 30 punktów za Zakup (raz dziennie w danym sklepie uczestniczącym)

Po uzyskaniu 300 punktów:

użytkownik będzie mieć prawo do otrzymania oferty płatności gotówkowej w wysokości 30 (trzydziestu) PLN pod jedynym warunkiem zrealizowania dodatkowego Zakupu przy użyciu Metod(y) płatności w jednym z Uczestniczących sklepów w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia uzyskania 300 punktów oraz min. jeden dzień po osiągnięciu 300 punktów.

Uwaga: powyższa płatność gotówkowa zostanie przekazana bezpośrednio na konto po podaniu danych karty kredytowej/debetowej użytkownika w terminie maksymalnie 7 (siedmiu) dni od dnia dodatkowego Zakupu.

Należy pamiętać, że jednemu użytkownikowi przysługuje maksymalnie 5 (pięć) płatności gotówkowych rocznie bez względu na ilość założonych przez niego Kont lojalnościowych. Rok liczony jest od daty aktywacji funkcji Cashback w Programie Lojalnościowym. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania płatności gotówkowej w przypadku, gdy poweźmie podejrzenie, że użytkownik utworzył nowe Konto lojalnościowe lub kilka nowych Kont lojalnościowych w celu obejścia postanowień Warunków korzystania w zakresie rocznego limitu płatności gotówkowych na użytkownika.

b) Spersonalizowane oferty

W oparciu o Zakup(y) użytkownika dołożymy wszelkich starań w celu wynegocjowania z Uczestniczącymi sklepami spersonalizowanych ofert na korzyść użytkownika.

12.5 Ważność Punktów lojalnościowych

Punkty lojalnościowe użytkownika są ważne przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ostatniego Zakupu zrealizowanego przy użyciu Metod(y) płatności w Uczestniczących sklepach.

Punkty lojalnościowe nie mają wartości handlowej (z wyjątkiem korzyści w postaci płatności gotówkowej) i nie mogą być sprzedawane ani przenoszone na osoby trzecie.

12.6 Ogólne informacje dotyczące Naliczania Punktów Cashback

 • Od dnia aktywowania Naliczania Punktów Cashback Zakupy zrealizowane w Uczestniczących sklepach przy użyciu Metod(y) płatności będą uwzględniane na warunkach określonych poniżej.
 • Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności w przypadku niezaakceptowania Metod(y) płatności użytkownika w Uczestniczących sklepach lub z powodu minimalnej kwoty płatności.
 • Uwaga: Zakup zrealizowany w kilku ratach nie powoduje Naliczania Punktów Cashback.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że Naliczania Punktów Cashback ma charakter osobisty i jest zastrzeżone dla poszczególnych osób do własnego użytku amatorskiego. Nie podlega przeniesieniu.
 • Użytkownik akceptuje nasze prawo do swobodnego modyfikowania lub zawieszenia Naliczania Punktów Cashback w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, zgodnie z postanowieniami art. 16, a w szczególności – bez ograniczeń – do swobodnego zawieszenia możliwości dodawania paragonów Zakupu użytkownika.
 • Kilka Zakupów zrealizowanych w tym samym dniu w tym samym Uczestniczącym sklepie lub w dwóch Uczestniczących sklepach należących do tej samej firmy i/lub działających pod tym samym znakiem towarowym / nazwą liczy się jako tylko jeden Zakup dla celów Naliczania Punktów Cashback.
 • Zgodnie z powyższą definicją Zakupu, w ramach jednego Zakupu wymagane jest wydanie minimum 30 (trzydziestu) PLN.
 • Liczba zakupionych artykułów nie jest uwzględniana.
 • W przypadku wspólnego rachunku bankowego: jeden rachunek bankowy może być zsynchronizowany z tylko jednym Kontem lojalnościowym w naszym centrum handlowym. Jednocześnie wszystkie Metody płatności powiązane ze wspólnym rachunkiem uruchamiają naliczanie punktów na rzecz Konta lojalnościowego zsynchronizowanego ze wspólnym rachunkiem bankowym.
 • W przypadku aktywowania Naliczania Punktów Cashback poprzez dodanie paragonów Zakupu uwzględniony zostanie paragon lub paragony dotyczące Zakupu zrealizowanego w dniu dodania i w ramach limitu pięciu (5) paragonów na dzień. Paragony muszą zostać dodane w dniu dokonania Zakupu.
 • Zmiana metody Naliczania Punktów Cashback (dodawanie paragonów Zakupu na zsynchronizowane konto bankowe i odwrotnie) spowoduje wyzerowanie dotychczas zebranych punktów Cashback i konieczność ponownej aktywacji usługi. Metod nie można stosować zamiennie.
 • W przypadku aktywowania Naliczania Punktów Cashback poprzez dodanie paragonów Zakupu udostępnione dane bankowe nie zostaną zaakceptowane w ramach innego konta lojalnościowego.

12.7 Zgodność z aktualnymi szczególnymi warunkami

Usunięcie/utworzenie na nowo Konta lojalnościowego użytkownika i/lub dezaktywowanie/aktywowanie na nowo Naliczania Punktów Cashback nie umożliwia użytkownikowi skorzystania z więcej niż 5 (pięciu) płatności gotówkowych rocznie.

Pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody użytkownika możemy gromadzić i przetwarzać dane związane z lokalizacją użytkownika w naszym centrum handlowym, gdy użytkownik jest uwierzytelniony w naszych aplikacjach mobilnych, dla celów pomiaru częstotliwości i długości wizyt użytkownika i jego tras w obrębie naszego centrum handlowego. Na podstawie takich danych dotyczących częstotliwości, długości i tras, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody użytkownika, będziemy przyznawać użytkownikowi korzyści lojalnościowe i przekazywać materiały promocyjne.

Przy pierwszym uwierzytelnieniu użytkownika w naszej aplikacji mobilnej zapytamy o zgodę na włączenie geolokalizacji urządzenia przenośnego użytkownika. Jeżeli użytkownik zaakceptuje geolokalizację swojego urządzenia przenośnego, funkcja ta zostanie uruchomiona natychmiast i będzie stosowana przy wszystkich późniejszych połączeniach z naszą aplikacją mobilną i przy wszystkich kolejnych wizytach w naszym centrum handlowym. Użytkownik może wyłączyć geolokalizację swojego urządzenia przenośnego w dowolnym momencie w ustawieniach mobilnych.

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na geolokalizację swojego urządzenia przenośnego i udostępnianie danych geolokalizacyjnych, wyraża zgodę na wykorzystywanie i udostępnianie jego danych geolokalizacyjnych osobom trzecim. Dodatkowe informacje znajdują się w polityce prywatności centrum handlowego użytkownika, dostępnej tutaj: link.

13. USŁUGI DODATKOWE

Stworzyliśmy nowe usługi pod nazwą Smart Park oraz In & Out w celu zwiększenia komfortu użytkownika podczas wizyt w naszych centrach handlowych.

Przy logowaniu użytkownika na jego koncie w celu skorzystania z usługi «Smart Park» przetwarzamy dane osobowe w celu umożliwienia geolokalizacji samochodu użytkownika na parkingach naszych centrów handlowych. Jeżeli jednak użytkownik nie loguje się na swoim koncie, dane osobowe nie będą przetwarzane.

Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w wyniku korzystania z usług «Smart Park» oraz «In & Out» w celu informowania użytkownika o nowych usługach, które mogą zostać przez nas stworzone i które mogą zainteresować użytkownika.

Dane osobowe nie są udostępniane i/lub przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane do żadnych innych celów niż wspomniane powyżej. Użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, korzysta z różnych praw. Dodatkowe informacje dotyczące tych praw i możliwości korzystania z nich znajdują się w polityce prywatności centrum handlowego użytkownika, dostępnej pod następującym adresem: https://www.wroclavia.pl/privacypolicy.

14. PRZENIESIENIE

Użytkownik upoważnia nas do przeniesienia, cesji lub zdelegowania naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na dowolną osobę trzecią.

15.CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

Ewentualna nieważność lub niewykonalność jakiejkolwiek części niniejszych Warunków, niezależnie od przyczyn, spowoduje wyłączenie takich postanowień z niniejszych Warunków i nie wpływa na ważność oraz wykonalność pozostałych postanowień.

16. AKTUALIZACJE WARUNKÓW

 • Niniejsze Warunki mogą podlegać okresowym zmianom lub aktualizacjom. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą obowiązywać po opublikowaniu zmienionych Warunków za pośrednictwem Usług. W przypadku wprowadzenia zmian, które naszym zdaniem stanowią istotne zmiany i wymagają zgody użytkownika na mocy obowiązującego prawa, poinformujemy użytkownika o tym fakcie za pośrednictwem Usług i w razie potrzeby zwrócimy się do użytkownika o udzielenie zgody.

17. ZAWIESZENIE / ZMIANA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Należy zwrócić uwagę na fakt, że mamy prawo do modyfikowania/zawieszenia opisanego Programu lojalnościowego, łącznie z Naliczaniem Punktów Cashback, w dowolnym momencie i bez powstania prawa do rekompensaty lub zwrotu na korzyść użytkownika.

18. WŁAŚCIWE PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa obowiązującego w kraju, w którym nasza firma jest zarejestrowana, oraz podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w tym samym kraju.

 

Załącznik nr 1: Wykaz firm zakwalifikowanych

1/ Zakwalifikowane placówki bankowe

PKO BP

Alior Bank

Millenium

Credit Agricole

BGZ BNP

Getin Noble

ING Bank Śląski

Pekao

mBank

Santander Bank Polska

Revolut